Správná distribuční praxe

Správná distribuční praxe

Lazaret s.r.o. pracuje v souladu s legislativou České republiky a se zásadami správné distribuční praxe.

Po celou dobu distribuce a uchovávání vakcín, zdravotnického materiálu a ostatních distribuovaných produktů striktně dbáme na dodržování zásad správné distribuční praxe včetně dodržování chladového řetězce.

Společně s každou dodávkou do Vaší ordinace garantujeme předání zákonem vyžadovaných informací:

Nezbytné doklady

  • Dodací list.
  • U vakcín výpis teploty v době předání vakcín do ordinace. V případě potřeby zašleme elektronický výpis s přehledným zobrazením teploty v chladícím boxu po dobu přepravy.
  • Předávací protokol - zůstává Lazaret s.r.o., jako potvrzení o předání kompletní dodávky.

Lazaret s.r.o. je držitelem distribučního povolení vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) - Povolení k distribuci Lazaret s.r.o.Vložit nový příspěvek  |  Zobrazit vše  |  Sbalit vše